منشی تصویر فوتبال علی کریمی اینستاگرام

منشی: تصویر فوتبال علی کریمی اینستاگرام اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار حوادث تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر

رضا جعفری (رئیس اورژانس اجتماعی کشور) در گفت وگو با ایلنا با تایید خبر تجاوز به دختربچه افغان در خمینی شهر گفت: مورد کودک آزاری مربوط به دختربچه ای افغان است که

تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر

تجاوز به دختربچه افغان در خمینی شهر

عبارات مهم : خمینی شهر

رئیس اورژانس اجتماعی کشور تجاوز به دختربچه افغان در خمینی شهر را تائید کرد.

رضا جعفری (رئیس اورژانس اجتماعی کشور) در گفت وگو با ایلنا با تایید خبر تجاوز به دختربچه افغان در خمینی شهر گفت: مورد کودک آزاری مربوط به دختربچه ای افغان است که هفته گذشته در حالی که در برابر منزل مشغول بازی بوده، از سوی سه مرد متجاوز ربوده و پیکر نیمه جان او چند ساعت بعد در خرابه ای پیدا می شود.

تجاوز به دختربچه افغان در خمینی‌شهر

رئیس اورژانس اجتماعی کشور در آخر تاکید کرد که این کودک از بیمارستان ترخیص و حمایت های روانی – اجتماعی از طریق اورژانس اجتماعی در جریان است.

واژه های کلیدی: خمینی شهر | بیمارستان | اورژانس اجتماعی | تجاوز به دختربچه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs