منشی تصویر فوتبال علی کریمی اینستاگرام

منشی: تصویر فوتبال علی کریمی اینستاگرام اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی فضا به شدت علیه روحانی شده است است / صادق زيبا كلام

زیباکلام با تاکید بر اینکه هنوز جهت صحبت از ناکارآمدی دولت سریع هست، گفت: « بايد اين پرسش را از خود بپرسيم آیا اين احساس گسترده پشيماني و سرخوردگي از دولت دوم ر

فضا به شدت علیه روحانی شده است است / صادق زيبا كلام

صادق زيبا كلام: فضا به شدت علیه روحانی شده است است

عبارات مهم : ايران

صادق زيبا كلام: فضا به شدت علیه روحانی شده است است/شكاف عميقي ميان روحاني و واقعيت هاي جامعه ايران به وجود آمده است/رییس جمهور در گفت و گوهای تلویزیونی از دامنه سرخوردگی ها کم نکرده است/ تندروها آب به آسیاب عبور از روحانی ریختند/زلزله به ضرر دولت تمام شد

زیباکلام با تاکید بر اینکه هنوز جهت صحبت از ناکارآمدی دولت سریع هست، گفت: « بايد اين پرسش را از خود بپرسيم آیا اين احساس گسترده پشيماني و سرخوردگي از دولت دوم روحاني بوجود آمده هست. من اعتقاد دارم بخشي از آن به چينش كابينه ايشان بر می گردد».

به گزارش نامه نیوز ؛حسن روحانی و کابینه او در دولت دوازدهم آنطورکه انتظار می رفت عمل نکرده اند. چنانچه مطالبات بی پاسخ مانده مردم زمینه سو استفاده های داخلی و خارجی را فراهم آورد. خود دولتی ها نیز از ضعف های موجود مطلع اند و تلاش می کنند که از اوضاع فعلی خارج شوند. به همین خاطر بود که اسحاق جهانگیری از مدیران بی انگیزه خواست، تصمیم دیگری بگیرند.

فضا به شدت علیه روحانی شده است است / صادق زيبا كلام

مشکل کار اینجا است که میان دولت و واقعیت های جامعه فاصله افتاده هست. این را صادق قشنگ کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران می گوید. او در گفت و گو با نامه نیوز ضمن اشاره به تفاوت و فاصله دولت یازدهم و دوازدهم ، گفت: « به نظر مي رسد كه ميزان موفقيت اجرايي دولت دوم آقاي روحاني مقدار زيادي از دولت اول ايشان فاصله پيدا كرده است».

وی افزود: « شايد هم اين فاصله بيش از آنچه كه در عمل و اجرا وجود داشته باشد به واسطه مجموعه اي از شرايط روحي، رواني و اجتماعي به وجود آمده است به اين معنا كه دولت اول روحاني در شرايطي برسر كار آمد كه اميد و انتظارات فراواني در جامعه وجود داشت. بر عكس، دولت دوم روحاني در شرايطي شكل گرفت كه به نظر مي رسيد بسياري از انتظارات و توقعاتي كه از روحاني بعد از 29 ارديبهشت ميرفت، برآورده نشده بود».

زیباکلام با تاکید بر اینکه هنوز جهت صحبت از ناکارآمدی دولت سریع هست، گفت: « بايد اين پرسش را از خود بپرسيم آیا اين احساس گسترده پشيماني و سرخوردگي از دولت دوم ر

به گفته وی، اين كه انتظارات چگونه بوده اند عنوان قابل بحثي است ولی واقعيت آن است كه کمی بعد از تشكيل دولت دوم روحاني ما با موج گسترده عبور از روحاني ( از راي خود پشيمان هستم دست كم در فضاي مجازي) مواجه رو شديم درحالي كه بسياري از اين دلسردي ها به حق بودند و به خصوص بسياري از 24 ميليوني كه رفتند پاي صندوق راي و بر ترديد هايشان فايق آمدند كه اولا در انتخابات شركت كنند و ثانيا به روحاني راي دهند نا اميدي هايشان به حق بود ترديدي نميتوان داشت.

زیباکلام ادامه داد: « روحاني تا امروز نخواست از خودش بپرسد چه انتظارات و توقعاتي از من ميرفت كه من نتوانستم انهارا برآورده كنم و در نتيجه موج عبور از روحاني دست كم در فضاي مجازي به راه افتاد. جداي از سرخوردگي هايي اينكه بسياري از آن 24 ميليون در قبال دولت روحاني و به ويژه شخص ايشان پيدا كرده اند،اين هم واقعيت ديگري اين است كه بسياري از تندرو ها،دلواپسان و مخالفان جدي روحاني آب زيادي به آسياب عبور از روحاني ريختند».

این کارشناس مسایل سیاسی تاکید کرد: « دو جريان دست به دست هم دادند اول مخالفين تندرو و قسم خورده دولت روحاني و دوم هم پيمانان ايشان كه در انتخابات به ايشان راي داده بودند، دست به دست هم دادند و در نتيجه نااميدي و سرخوردگي انبوهي از دولت دوم روحاني بوجود آمد».

فضا به شدت علیه روحانی شده است است / صادق زيبا كلام

زیباکلام افزود: «واقعيت امر بر آن بود كه هرگونه ارزيابي از عملكرد دولت دوم روحاني نيازمند گذشت مدت وقت بيشتري است و نميتوان در فاصله كمتر از شش ماه به اين جمع بندي رسيد كه كارآيي دولت روحاني مطلوب نبوده است بنابراين بايد اين پرسش را از خود بپرسيم آیا اين احساس گسترده پشيماني و سرخوردگي از دولت دوم روحاني بوجود آمده هست. من اعتقاد دارم بخشي از آن به چينش كابينه ايشان بر می گردد».

وی توضیح داد: «تابستان امسال را به ياد مي آوريم كه وقتي روحاني در صدد معرفي دولت خود بود انتظارات زيادي ميرفت كه حداقل يك زن در كابينه حضور داشته باشند. انتظار مي رفت اهل سنت حضور بيشتري در دولت دوم روحاني پيدا كنند.انتظار ميرفت صورت ها و شخصيت هاي صاحب نام تري در دولت دوم ايشان حضور پيدا كنند ولی مع الاسف بايد گفت هيچكدام از اين انتظارات بر آورده نشد.روحاني نه حاضر شد از زني در كابينه استفاده كند و نه كردي و نه فردي از اهل سنت.آنچه مزيد براين دلخوري ها شد اين واقعيت بود كه بجز سه صورت ، واقعا صورت هايي كه در دولت ايشان حضور دارند صورت هاي برجسته و توانمندي از نظر اجرايي نبوده اند. اشكال دوم كه روحاني با آن مواجه شد رياست جمهوري ترامپ بود. ترامپ نهايت تلاش خود را مبني بر وارد كردن فشار بر ايران مبذول مي كند و عملا حضور ترامپ در كاخ سفيد باعث شده است است بسياري از اروپايي ها و شركت هاي توسعه يافته دچار ترديد شده است اند كه آيا به ايران بيايند يا خير».

زیباکلام با تاکید بر اینکه هنوز جهت صحبت از ناکارآمدی دولت سریع هست، گفت: « بايد اين پرسش را از خود بپرسيم آیا اين احساس گسترده پشيماني و سرخوردگي از دولت دوم ر

وی همچنین گفت: « زلزله مساله بعدي بود كه به ضرر دولت روحاني تمام شد زيرا كمترين موضوعي كه راجع به زلزله ميتوان گفت آن است كه زلزله در حقيقت كارنامه دولت روحاني در جريان كمك رساني، عمران و آباداني كه بعد از زلزله انتظار مي رفت، تحقق پيدا نكرد. مجموعه اين مشكلات دست به دست يكديگر داده اند و فضارا به شدت عليه روحاني كرده هست. متاسفانه روحاني يا از سر غفلت يا از سر غرور حاضر نيست اين مشكلات را ببينند و در دو حضور تلويزيوني كه داشته به گونه اي صحبت كرده است كه نه تنها صحبت هايشان از دامنه اين سرخوردگي ها كم نكرده است بلكه در حقيقت در نارضايتي و عصبانيت مردم افزوده اند.

به نظر مي رسد شكاف عميقي ميان روحاني و واقعيت هاي جامعه ايران به وجود آمده هست. هر مقدار برخي از صورت هاي دولت دوازدهم مانند جهانگيري، با واقعيت هاي جامعه آشنا هستند، به نظر مي رسد حلقه نزديك به روحاني يعني نوبخت، نهاونديان و واعظي از درك شرايط فعلي جامعه ايران دور هستند و اين متاسفانه سرانجام كار روحاني را با ابهامات زيادي رو به رو ساخته است».

فضا به شدت علیه روحانی شده است است / صادق زيبا كلام

واژه های کلیدی: ايران | زلزله | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs