منشی تصویر فوتبال علی کریمی اینستاگرام

منشی: تصویر فوتبال علی کریمی اینستاگرام اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی دور تازه توزیع «سبد مواد غذایی» و مشمولان آن

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین منابع مالی جهت توزیع دور تازه «سبد غذایی» طی هفته آینده خبر داد.

دور تازه توزیع «سبد مواد غذایی» و مشمولان آن

دور تازه توزیع «سبد مواد غذایی» و مشمولان آن

عبارات مهم : دریافت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین منابع مالی جهت توزیع دور تازه «سبد غذایی» طی هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از علی ربیعی، در خصوص گروه های مشمول این سبد غذایی گفت: در این دوره نیز همان گروه های هدفی که در گذشته سبد غذایی دریافت کرده بودند، مشمول دریافت سبد غذایی خواهند بود. علاوه بر این، گروه های نیازمند جدیدی نیز به وسیله وزارت کار و رفاه شناسایی شده است اند که مشمول دریافت سبد غذایی می شوند.

دور تازه توزیع «سبد مواد غذایی» و مشمولان آن

وی با تاکید بر اینکه نشانه از شناسایی گروه های نیازمند جدید، برطرف سوء تغذیه در میان آنان است افزود: اقلام در نظر گرفته شده است جهت این سبد غذایی زیاد مواد غذایی پروتئینی خواهد بود.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در آخر تصریح کرد: شرح این سبد غذایی و وقت دقیق توزیع آن طی دو هفته آینده اعلام خواهد شد و کلیه افرادی که در سراسر کشور در گذشته سبد غذایی دریافت کرده اند، در این دوره نیز سبدغذایی دریافت خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین منابع مالی جهت توزیع دور تازه «سبد غذایی» طی هفته آینده خبر داد.

واژه های کلیدی: دریافت | شناسایی | مواد غذایی | مواد غذایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs